Alternative flash content

Requirements

Monday, 07 22nd

Last updateFri, 26 Jul 2013 10am

Walocel

walocel

   Product Name : XCS 47106.00 Developmental Polymer WLOCEL - Hydroxyethyl Methyl Cellulose

   Xuất xứ : COMPANY IDENTIFICATION

   The Dow Chemical Company 2030 Willard H. Dow Center 48674 Midland, MI USA.

Thông tin sản phẩm & thông số kỹ thuật:           download tài liệu kỹ thuật 

Sản Phẩm Nổi Bật

  • AG.jpg
  • BROCHUE_PHANBON.jpg
  • MAPEI.jpg
  • NHAN_THINH_PHU.jpg
  • ZONZON.jpg
  • bao_li_xi_TDD.jpg
  • card_KH.jpg
  • fpi_vanlotsan.jpg
  • mau3.jpg
  • mauson.jpg