Alternative flash content

Requirements

Monday, 07 22nd

Last updateFri, 26 Jul 2013 10am

Hóa chất ngành sơn

STT TÊN HÀNG HÓA XUẤT XỨ
1  ALKYD RESIN India
2  IRON OXIDE BLACK195 China
3  IRON OXIDE BLUE T463 China
4  OCTAMINE BROWN India
5  Petroleum C5 VH 1288S China
6  C9 Resin PICCO China
7  CALCIUM OCTOATE 6% India/Arab
8  COBALT OCTOATE 6% //
9  COBALT OCTOATE 6% (25KG/T) //
10  TITAN CX200 Taiwan
11  GLASS BEADS China
12  HYDROXY ETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC ACID China
13  200000S KeHong
14  IRON OXIDE GREEN China
15  IRON OXIDE YELLOW 313 China
16  TiO2 Ka 100 Titanium Dioxyde Korea
17  Alhydrit Taiwan
18  PGT - KM 20 Korea (HEC tao dac)
19  LEAD OCTOATE32% India/Arab
20  ALHYDRIT MALEIC M2000A Taiwan
21  MANGANSE OCTOATE 6% India
22  OCTAPRENE BLUE PBB India
23  OCTAPRENE RED FYB India
24  OCTAPRENE GREEN PYY India
25  OCTAPRENE VIOLET FPRR India
26  OCTAPRENE WHITE UL India
27  OCTAPRENE GOLD YELLOW FR India
28  MÁY PHA TR?N MÀU Italy
29  MÁY TR?N Ð?NG HÓA Italy
30  METHYL ETHYL KETOXIME Arab/India
31  MOLYBDATE RED China
32  COpolymers Vinyl Chloride WTC-MP45 Taiwan/China
33  NANOMETER CALCIUM CARBONNATE NCC-501 China
34  OCTAMINE BLACK FT-FBB India
35  OCTAMINE RED FT-GG MQ India
36  OCTAMINE YELLOW FT-GG India
37  IRON OXIDE OGRANGE T960 China
38  PETROLEUM RESIN ES120-7 China
39  PETRO RESIN GA 115B China
40  PIGMENT RED 122 China
41  IRON OXIDE RED T140 //
42  IRON OXIDE RED Y101 //
43  SKINO-2(Antiskin) Arab/india
44  CELOCELL PM 100H China
45  KH 10MS China
46  CELOCELL PM 75H China
47  TITANIUM DIOXIDE RUTLE BLR 699 China
48  TITANIUM DIOXIDE RUTILE BLR 621 China
49  TITANIUM DIOXIDE USA
50  UNINOX LEAD 32% German
51  VINAPAS- VN P001 India/Arab
52  ZIRCONIUM OCTOATE 12% India/Arab
53  ZIRCONIUM OCTOATE 18% India/Arab

Sản Phẩm Nổi Bật

  • AG.jpg
  • BROCHUE_PHANBON.jpg
  • MAPEI.jpg
  • NHAN_THINH_PHU.jpg
  • ZONZON.jpg
  • bao_li_xi_TDD.jpg
  • card_KH.jpg
  • fpi_vanlotsan.jpg
  • mau3.jpg
  • mauson.jpg
You are here: Home SẢN PHẨM Hóa chất ngành sơn